UeblerBenelux
0%

Garantie bepalingen

1. 3 jaar garantie

Uebler GmbH verleent u een garantie van 3 jaar naast de wettelijke garantierechten (garantie) op gekochte fietsendragers en hun accessoires. De garantie strekt zich uit tot de producten van het merk Uebler en niet tot de producten van het merk Si.o. De periode voor het berekenen van de garantieperiode begint met de factuurdatum van het gekochte product. De geleverde garantiediensten verlengen de garantieperiode niet en leiden ook niet tot een nieuwe garantie. Het territoriale toepassingsgebied van de garantiebescherming is Europabreed.

2. Defecten en garantieclaim

De garantie is van toepassing op de vrijwaring van defecten van het geadverteerde product, inclusief functionaliteits-, materiaal- of productiefouten. Mocht zich tijdens de garantieperiode een defect of iets dergelijks voordoen, dan zal Uebler u naar eigen goeddunken een van de volgende diensten verlenen in het kader van de volgende garanties: kosteloze reparatie van de goederen of kosteloze omruil van de goederen / component. Vervangen onderdelen en producten worden eigendom van Uebler.

Neem in het geval van een garantieclaim contact op met uw Uebler (daar waar de fietsendrager destijds is aangeschaft). Garantieclaims zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen veroorzaakt door: normale slijtage, onjuiste behandeling of onjuist gebruik, niet-naleving van veiligheidsmaatregelen, reparaties verricht door niet-erkende Uebler dealers en/of consument, voor slijtdelen ouder dan 1 jaar na factuurdatum.

3. Slijtdelen en controle

De volgende onderdelen worden gedefinieerd als slijtdelen: tandriemen, ratels, slotbouten, en afneembare moeren van afstandhouders, verlichting, en snelspanners. De voorwaarde voor het claimen van garantieservice is dat u Uebler in staat stelt om de garantieclaim te controleren (bijvoorbeeld door uw Uebler-dealer of door uw Uebler-dealer de betreffende goederen op te sturen naar Uebler Nederland).

4. Vermijd schade

Er moet voor worden gezorgd dat schade aan de goederen tijdens het transport naar Uebler wordt vermeden door middel van een veilige verpakking. Om garantieservice aan te vragen, moet een kopie van de factuur en, indien beschikbaar, het serienummer van het betreffende product bij de zending worden toegevoegd. Zonder deze documenten of informatie zal Uebler de garantie-aanspraak weigeren.

5. Rechten en onderhoud

Deze garantie beperkt uw wettelijke rechten jegens Uebler die voortvloeien uit het gesloten koopcontract niet. Eventuele bestaande wettelijke garantierechten ten opzichte van Uebler blijven onaangetast door deze garantiebelofte. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik én  onderhoud van de fietsendrager Geen onderhoud verkort aanzienlijk de levensduur. 

Dealers bij jou in de buurt

Dealer point
Dealer point
Dealer point
garantiebepalingen